Lisansüstü Dersleri

POLS 501 Araştırma Metotları Kredi 3

Sosyal bilimciler için deneysel ve deneysel olmayan araştırma metodları. Sosyal bilim araştırmasının temel özellikleri

POLS 521 Uluslararası Politika Kredi 3

Uluslararası politikada başlıca kuramsal yaklaşımlar. Metodolojik sorunlar ve alanın içeriği ve sınırları

POLS 532 Türkiye Siyaseti Kredi 3

Türk anayasal sistemi, Türk siyasi ve idari sistemleri. Kurumsal yapılar ve seçim yapıları. Siyasi partilerin, çıkar gruplarının, kamuoyunun ve ordunun rolünün incelenmesi.

POLS 541 Karşılaştırmalı Siyaset Kredi 3

Siyaset biliminde karşılaştırmalı metot ve alandaki güncel konulara ilişkin başlıca yaklaşımlar. 

POLS 552 Siyaset Kuramı Kredi 3

Temel kuramsal tartışmaların ardındaki varsayımlardan yola çıkarak kapsamlı siyaset kuramı çalışması. 

POLS 700 Graduate Seminar Kredi