Misyonumuz

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararasi İlişkiler Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Bölümün akademik programı dört alt branşı kapsar: karşılaştırmalı siyaset, uluslararası ilişkiler, siyaset kuramı ve Türkiye siyaseti.

Bölümün temel hedefi, dengeli ve çok boyutlu bir eğitim vermektir. Siyaset bilimine giriş niteliğindeki derslerin yanı sıra öğrencilerin Avrupa Birliği, ekonomi politik, demokratikleşme, insan hakları, toplumsal cinsiyet ve kimlik politikalari gibi çağdaş konularda da kapsamlı araştırma yapabilmeleri amaçlanmaktadır. Öğrenciler, aralarında konuk yabancı öğretim üyelerinin de bulunduğu uzman bir kadronun sunduğu çok sayıda seçmeli dersi alabilmekte ve lisans programının üçüncü yılından itibaren daha fazla ilgilendikleri alanlarda yoğunlaşabilmektedirler.

Bölümün mezunları yurt içinde ve yurtdışında kamu ve özel sektörde çok geniş kariyer olanakları bulmakta, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin çeşitli kuruluşları, Dışişleri Bakanlığı, üniversiteler, medya ve özel şirketlerde kariyer yapmaktadırlar. Bu tablodan da anlaşılacağı gibi, bölümün eğitim vizyonu öğrencilere entellektüel derinlik kazandırmanın dışında, soru sormayı ve eleştirel düşünmeyi, alternatif bakış açılarına açık olmayı, ve ekip halinde çalışmayı öğretmektir. Bu amaca yönelik olarak bölüm disiplinlerararası bilgi birikimini desteklemektedir.

Her biri ABD’nin veya Avrupa'nın saygın üniversitelerinde doktoralarını tamamlamış öğretim üyelerinden oluşan eğitim kadrosu, dünyanın çeşitli ülkelerindeki akademisyen ve kuruluşlarla sürekli temas içindedir. 37 yabancı üniversiteyle yürütülmekte olan öğrenci değişim programlarıyla lisans düzeyinden itibaren öğrenciler farklı ortamlarda bir veya birkaç dönem okuma imkanına kavuşurlar. Bölümün akademik ilişkileri ayrıca öğrencilere yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapma olanakları konusunda önemli açılımlar sağlamaktadır. Her yıl çok sayıda ögrenci ABD ve Avrupa üniversitelerinden lisansüstü eğitim için burs kazanmaktadır.