Akademik Danışmanlık Görevleri Dağılımı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

 

Bölüm Başkanı  

Prof. Dr. Murat Önder

Bölüm Başkan Yardımcıları

Selçuk Aydın

 

Erasmus ve Diğer Değişim Anlaşmaları Koordinatörü

Volkan Çıdam

volkan.cidam@boun.edu.tr 

Kurum Dışı Transfer Başvuru ve Kabul Danışmanı

 

 

 

Kurum İçi Transfer Başvuru ve Kabul Danışmanı

 

 

 

Bölüm Web Sitesi Tasarım ve Güncelleme

 

Master ve Doktora Başvuru Kordinatörü

Murat Akan

murat.akan@boun.edu.tr

Erasmus ve Diğer Değişim Programlarıyla GELEN Öğrencilerin Kabulu

Başak Taraktaş

basak.taraktas@boun.edu.tr

Erasmus ve Diğer Değişim Programlarıyla Yurtdışına GİDEN Öğrenci Danışmanı

Volkan Çıdam

volkan.cidam@boun.edu.tr 

Hazırlık Sınıfı Öğrenci Danışmanı

Murat Akan

murat.akan@boun.edu.tr

 

Çift Anadal Programı ve YANDAL Kabul Koordinatörü ve Danışman

Gaye İlhan Demiryol

gaye.ilhan@boun.edu.tr

İİBF Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri

Volkan Çıdam

volkan.cidam@boun.edu.tr 

Mine Eder

eder@boun.edu.tr

MIR (Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı) Akademik Koordinatörü ve Danışmanı
Murat Akan

murat.akan@boun.edu.tr 

 

Kayıt Danışmanlıkları:

Dönem

Kayıt Danışmanı

Kayıt Danışmanı Asistanı

Asistan e-posta

1.-2. dönemler

Zühre Aksoy

Mehmet Yusuf Aktaş myusufaktas@outlook.com

3.-4. DÖNEMLER

Fleur van Leeuwen

Enes Yapar

enes.yapar@boun.edu.tr

5.-6. DÖNEMLER (A-Z)        

Alper Yağcı

Aybala Bulut

aybalabulut0@gmail.com

7.-8. DÖNEMLER (A-Z)

Gül Çatır

 

gulcatir@yahoo.com

Çift Anadal / Yandal

Gaye İlhan Demiryol

Ceren Filiz Eser

ceren.eser@boun.edu.tr

Master

Murat AKAN

 

murat.akan@boun.edu.tr

Ph.D.

Mine Eder

 

eder@boun.edu.tr

Değişim- Gelen Öğrenci

Başak Taraktaş

 

basak.taraktas@boun.edu.tr

Değişim- Giden Öğrenci

Volkan Çıdam

 

volkan.cidam@boun.edu.tr 
 
 
 

Araştırma ve öğretim asistanları:

Öğretim Üyesi Akademik Asistan Asistan E-Posta
Murat Akan Sümeyye Koca sumeyye1koca@gmail.com
Zühre Aksoy Aybala Bulut aybalabulut0@gmail.com
     
Mert Arslanalp    
Aslı Çalkıvık Sümeyye Koca sumeyye1koca@gmail.com
Volkan Çıdam Mehmet Yusuf Aktaş myusufaktas@outlook.com
Mehmet Ali Çiçekdağ Mehmet Yusuf Aktaş myusufaktas@outlook.com
Gaye İlhan Demiryol Umut Mişe mise.umut@gmail.com
Mine Eder Tayfun Mertan mertantayfun@gmail.com 
Zeynep Kadirbeyoğlu    
Gün Kut Umut Mişe mise.umut@gmail.com
Başak Taraktaş Ceren Filiz Eser ceren.eser@boun.edu.tr
Fleur Van Leuuven Aybala Bulut aybalabulut0@gmail.com
Alper Yağcı Ceren Filiz Eser ceren.eser@boun.edu.tr
Hakan Yılmaz Enes Yapar enes.yapar@boun.edu.tr
     
   

 

Bölüm web sitesiyle ilgili konular için lütfen mise.umut@gmail.com adresiyle iletişime geçiniz.