POLS 532

Türkiye Siyaseti
Required
3

Türk anayasal sistemi, Türk siyasi ve idari sistemleri. Kurumsal yapılar ve seçim yapıları. Siyasi partilerin, çıkar gruplarının, kamuoyunun ve ordunun rolünün incelenmesi.

Section 1
Instructor: 
Syllabus: