Sıkça Sorulan Sorular

1. 3. ve 4. sınıfta bölümde açılan dersler hangi alanlara yönelik?

Bölümde Uluslararası İlişkiler, Siyaset Teorisi, Türk Politikası ve Karşılaştırmalı Siyaset alanlarında seçmeli dersler açılmaktadır. Her akademik dönemde açılan seçmeli dersler değişmektedir. Dolayısıyla ders seçmeden önce dersi açan öğretim üyesiyle önceden görüşmek ve dersin içeriğine dair bilgi almak faydalı olmaktadır.

2. Bölüm öğrencilerinin mezun olması için staj yapmaları gerekmekte mi? Bölümde zorunlu staj uygulaması var mı?

Bölümümüzde staj yapma zorunluluğu yoktur. Fakat öğrencilerin bir kısmı kendi seçtikleri alanlarda ve kurumlarda staj yapmaktadırlar. Gazetecilik ve özel sektör alanında gelecek planı yapan öğrencilerimiz genelde mezun olmadan staj yapmaktadır.

3. Bölümümüz mezunları hangi alanlarda çalışıyorlar?

Mezunlarımızın hangi alanlarda çalıştıklarına dair istatistiksel bilgi toplama çalışması sürmektedir. Fakat bölümümüz mezunları dünyanın önde gelen üniversitelerinde, uluslararası kuruluşlarda, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında, medya kuruluşlarında, özel sektörün çeşitli alanlarında ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmaktadırlar.

4. Bölüm öğrencileri hangi bölümlerle çift anadal programına katılabilirler?

Bölüm öğrencileri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde yer alan İktisat ve İşletme bölümleriyle; Fen Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Sosyoloji, Felsefe, Tarih ve Psikoloji bölümleriyle çift anadal programına yeterli koşulları sağladıkları takdirde kabul edilirler. Sitemizin Çift Anadal Programı sayfasından detaylı bilgi edinilebilir.

5. Yaz okulu ile ilgili bilgi alabilir miyim?

Yaz okulları öğrencilerin isteğe bağlı olarak okudukları bir dönemdir. Zorunlu değildir. Üniversitenin fakültelere göre kredi başına belirlediği bir ücret üzerinden öğrencilerin ders ücreti ödemesi gerekmektedir. Yaz okulu, daha ziyade yurt içi ve dışından gelen misafir öğretim üyelerinin açtığı derslerle öğrencilere zengin bir program sunmaktadır.

6. Bölümde İngilizce dışında bir dil öğrenme zorunluluğu var mıdır?

Bölüm İngilizce dışında bir dil öğrenme zorunluluğu getirmemektedir. Yeni diller öğrenmek, ya da bildikleri dilleri geliştirmek isteyen öğrenciler üniversitenin ilgili bölümlerinden istedikleri dil derslerini almakta serbesttirler. Ayrıca bölüm öğrencileri bu derslerini kredili olarak serbest seçmeli derslerine saydırabilirler. 4 Kodlu dil dersleri ise yardımcı seçmeli ders yerine sayılabilir. Üniversitemiz yabancı dil açısından öğrencilere geniş bir seçme olanağı vermektedir.

7. Değişim programları (Erasmus, ABD, Kanada, Uzakdoğu ve Avustralya)  programıyla ilgili bilgi alabilir miyim?

Bu konu ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden bilgi alabilirsiniz.
http://www.intl.boun.edu.tr/index_tur.html