Öğrenci Temsilciliği Kurulu

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki demokratik yönetim geleneğinin öğrenciler arasında yerleştirilmesi; öğrenci talep ve tepkilerinin Üniversite Yönetimi’ne hızlı ve doğru bir şekilde iletilmesi; Üniversite’nin karar alma ve yürütme organlarının öğrencilerle olan ilişkilerinde daha duyarlı olmalarına katkıda bulunulması; Üniversite genelindeki sorunların çözümlerine öneriler getirerek öğrencilerin karar alma sürecine etkin olarak katılmaları amacıyla kurulan Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, Rektörlük’e bağlı olarak görev yapar.

Öğrenci temsilciliği kurullarına seçilen öğrenciler 1 yıl boyunca görevlerini devam ettirirler. Seçimler her senenin Aralık ayında gerçekleştirilir.

http://otk.boun.edu.tr/

Güncel Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğrenci Temsil Kurulu Yönetimi Bilgileri:

Başkan Raife Cemre Kumla (kumla05cemre@hotmail.com)
Başkan Yardımcısı Salih Şimşek (salihsimsek594@gmail.com)
Açelya Altun (altunacelya12@gmail.com)
Altan Erdem Aras (altan.aras@boun.edu.tr)
Eftelya Koyuncu (eftelya.koyuncu@boun.edu.tr)