TÜBİTAK

 

Detaylar ve başvuru koşulları için lütfen aşağıdaki sayfayı ziyaret edin:

https://www.tubitak.gov.tr/

 

  • Lisans 

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari

 

2205 - Yurt İçi Lisans Burs Programı

 

Yurt İçi Lisans Burs Programının amacı; üniversitede örgün öğretim gören lisans öğrencilerini temel fen ve sosyal bilimler alanlarına yönlendirmek, yaratıcı ve araştırmacı yönlerini ortaya çıkarıp gelişmelerini sağlamak, bilimsel düşünme ve araştırıcılığa yatkınlıklarını geliştirerek geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerini sağlamaktır.

 

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

 

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir.

 

2209-B - Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı

 

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini; projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir.

 

 

 

  • Lisansüstü 

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari

 

Eğitim Burs Programları

 

2211 - Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı

 

Lisansüstü bursları kapsamında yürütülmekte olan alt programların 2018 yılı ilanlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Lütfen ilanları dikkatli bir şekilde inceleyiniz ve size en uygun olan programa başvuru yapınız. Aynı başvuru dönemi içinde yalnızca bir alt programa başvuru yapılabilir. 

 

2213 - A Yurt Dışı Doktora Burs Programı

 

Programı’nın amacı, BTYK tarafından belirlenen öncelikli alanlar ile Bilim Kurulu tarafından belirlenen alanlarda nitelikli bilim insanının yetiştirilmesi için yurt dışında doktora öğrenimine destek sağlamaktır.

 

2213 - B Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı

 

Program kapsamında, Türkiye’de bir doktora veya tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık programına kayıtlı T.C. vatandaşı öğrencilerin yurtdışındaki üniversitelerde ortak doktora protokolleri kapsamında yapacakları doktora eğitimleri/çalışmaları için destek sağlanmaktadır.

 

2244 - Sanayi Doktora Programı

 

Ülkemizin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında, sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik Sanayi Doktora Programı Çağrısı açılmıştır.

 

Program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir. Bu sayede hibe, destekler ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda firmaların ihtiyaçları merkeze alınacak, firmalar ile işbirliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacaktır.

 

Sanayi Doktora Programı çağrısına yurtiçinde doktora eğitimi veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları ve özel sektör kuruluşlarının işbirliği ile başvuru yapılabilecektir. 5746 sayılı kanun kapsamındaki Ar-Ge/tasarım merkezleri ve teknoparklar bünyesindeki sermaye şirketleri ile özel sektör kuruluşları projeye dâhil olabilecektir.

 

Araştırma Burs Programları

 

2214-A - Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı

 

Üniversitelerimizde bir doktora programına kayıtlı doktora öğrencileri ile Tıbbi Bilimlerde ülkemizde uzmanlık öğrencilerine araştırma ihtiyaçlarını yurt dışında bir araştırma ortamında çözmelerini sağlamak için destek verilmektedir.

 

 

 

 

  • Doktora Sonrası

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/doktora-sonrasi/arastirma-burs-programlari

 

Araştırma Burs Programları

 

2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

 

Program kapsamında; doktora derecesi veya tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık derecesine sahip araştırmacılara doktora sonrası çalışmalarını sürdürebilmeleri için destek verilmektedir.

 

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

 

Program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını almış ve yurt dışında araştırmalar yapacak olan T.C. vatandaşı bilim insanları desteklenmektedir.

 

2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı

 

Bu program ile,

 

Yurt dışındaki üniversitelerde (en az doktora dereceli)

Yurt dışındaki kamu/özel araştırma kuruluşlarında (5 yıl sektör deneyimine sahip)

çalışmakta olan Türk/yabancı seçkin bilim insanlarının Türkiye’ye getirilerek kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında

 

  1. Araştırma yapma
  2. Konferans/kongre/çalıştay düzenleme, seminer verme
  3. Ders verme
  4. Ortak proje yazma, vb.

gibi  her türlü akademik çalışma ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek verilmektedir.

 

Ayrıca, Akademik İzin Dönemini (sabbatical) Türkiye’de geçirmek isteyen bilim insanları da program kapsamında desteklenmektedir.

 

Başvurular, konuk bilim insanını davet eden ilgili bilim insanı tarafından yapılır.

 

2232 - Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı

 

Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı kapsamında yurtdışında yaşayan başarılı Türk araştırmacıların Türkiye’ye dönmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını yurt içinde sürdürebilmeleri için destek verilmektedir.

 

2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı

 

Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı Avrupa Birliği Komisyonu Ufuk 2020 Marie Sklodowska-Curie Aksiyonları kapsamında AB Yürütme Ajansı ile yapılan sözleşme kurallarına göre yürütülmektedir. Program kapsamında alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmeleri ve ülkemizin tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilmesi için destek verilmektedir.

 

 

 

  • Yabancılara Yönelik

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/yabancilara-yonelik/egitim-burs-programlari

 

Araştırma Burs Programları

 

2216 - Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Burs Programı

 

Araştırmalarının bir bölümünü Türkiye’de yapacak, doktorasını almış veya yurt dışında doktora programına kayıtlı yabancı ülke vatandaşı araştırmacılara Türkiye’deki üniversitelerde veya araştırma kurumlarında yapacakları araştırmalar için destek verilmektedir.