POLS 523

Kalkınma Ekonomi Politiği
Political Economy and Methodology
3

Yerel yapı ve kurumlar bağlamında sanayileşme stratejilerinin and iktisadi kalkınma politikasının karşılaştırmalı analizi.

Section 1
Instructor: