POLS 485

Uluslararası İlişkilerde İnceleme Konuları
International Politics
3

Medya ve iletişim sistemlerinin küreselleşme ile bağlantısının incelenmesi. Medya, küreselleşme ve siyaset ilişkileri üzerindeki ana tartışma temaları. Medyanın küresel, siyasal aktivizm tarafından kullanımı ve devletin bu süreçlerdeki rolü. Önkoşul: POLS 101.

Section 1
Syllabus: