POLS 480

Saha Araştırmaları Semineri I
Special Seminars
3

Öğrenciler tarafından yürütülecek ve araştırma problemi seçimiyle başlayıp bir sonuç raporu içerecek saha araştırması projesi. 

Önkoşul: POLS 101, POLS 203, POLS 206

Section 1
Instructor: 
Syllabus: