POLS 469

Avrupa Birliği Bağlamında İnsan Hakları Hukuku
International Politics
3

Avrupa’da ve uluslararası alanda insan hakları. İnsan haklarının tanımı ve temelleri; insan haklarının korunması için araçlar, insan haklarının uluslararası, bölgesel ve ulusal kademelerde hukuki uygulamaları. Önkoşul: POLS 101

Section 1