POLS 466

Insan Haklari: Kuram ve Uygulama
Comparative Politics
3

İnsan Haklarının kuramsal temelleri ve tarihsel gelişimi. Uluslararası insan hakları rejimlerinin eğilimi ve bunların uluslararası ve bölgesel siyasete etkisi. Önkoşul: POLS 101

Section 1