POLS 447

Dünya Siyasetinde Eski Sovyet Cumhuriyetleri
International Politics
3

Dış politika tazammununda Avrupa ve Asyada Sovyetler Birliğininin çözülmesinin ardından gerçekleşen güç yapılanması. Önkoşul: POLS 101

Section 1