POLS 435

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar
Turkish Politics
3

Türkiye’nin dış ilişkilerinde ana konular, bölgesel problemler ve dahil olması. Türkiye’nin dış politika amaçlarının gelişimi. Önkoşul: POLS 101

Section 1
Syllabus: