POLS 430

Modernitenin Siyaseti ve Eleştirileri
Political Theory
3

19. ve 20. Yüzyıllarda modernite paradigmasının merkezi özellikleri ve bunların siyasetle olan ilişkisi. Sanat, toplum ve kültür alanındaki dönüşüm ve bunların siyasal değerlere, algılamalara ve pratiklere etkisi. Modernite eleştirileri üzerine çok yönlü bir değerlendirilme. Önkoşul: POLS 101

Section 1
Syllabus: