POLS 349

Doğu Avrupada Siyaset
International Politics
3

Soğuk Savaş sonrası gelişmeler ışığında karşılaştırmalı perspektifle Doğu Avrupada tarihsel ve günümüz siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi. Önkoşul: POLS 101, POLS 215

Section 1