POLS 309

Çağdaş Türkiye'nin Ekonomi Politiği
Turkish Politics
3

Devletin kalkınmada değişen rolü merkezinde günümüz Türkiyesinin ekonomi politiğinin derinlemesine analizi. Önkoşul: POLS 101, POLS 102

Section 1
Instructor: 
Syllabus: