POLS 307

Sekülerlerizm ve Eleştirileri
Comparative Politics
3

Sekülarizmin etimolojik, felsefi, bilimsel ve tarihsel kökenleri. Sekülerizmin çağdaş, politik ve felsefi eleştirlerinin incelenmesi. Sekülarizm ve demokrasi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Önkoşulu POLS 101

Section 1
Syllabus: