POLS 242

Uluslararası İlişkilere Giriş
Required
3

Ulus devlet sisteminin doğuşu ve evrimi, güçler dengesinin işleyişi, diplomasi, kriz yönetimi, uluslararası hukukun ve kurumların rolü, devletler arası ilişkiler. Önkoşul: POLS 101.

Section 1
Syllabus: