POLS 217

Uluslararası Siyasal Tarihi
Required
3

Fransız Devriminden Soğuk Savaş sonuna kadar diplomasi ve uluslararası ilişkiler tarihi. Güçler dengesi sistemlerinin doğuşu, milliyetçilik, sömürgeleşme, Dünya Savaşları, ulusal mücadeleler tarihi ve Soğuk Savaş. Önkoşul: POLS 101. 

Section 1