POLS 206

Siyaset Bilimi ve Araştırma Yöntemleri
Required
4

Araştırma soruları, araştırma tasarımı, niceliksel veri toplama teknikleri, veri işlenmesi, veri analizi ve sosyal bilim verilerinin yorumlanması. Önkoşul: POLS 203

Section 1
Syllabus: