POLS 204

Sosyal Bilimlerde İleri İstatistik Yöntemleri
Political Economy and Methodology
4

Karar kuramı, istatistiksel hipotez testleri, istatistiksel tahminler, parametrik ve parametrik olmayan istatistikler, ilinti ve bağlanım analizleri. Önkoşul: POLS 203

Section 1
Syllabus: