POLS 202

Siyasal Düşünceler Tarihi II
Required
3

Makyevelden bugüne başlıca Batı siyaset kuramcılarının çalışmalarının incelenmesi. Modern siyaset kuramının genel gelişimi, akımlar ve temel konular. Önkoşullar: POLS 101, POLS 201

Section 1
Syllabus: