POLS 102

Türk Anayasa Hukukuna Giriş
Required
3

Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde anayasaların gelişmeleri. Güncel ve geçmiş anayasaların karşılaştırmalı incelemesi. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin anayasal statüleri ve ilişkileri. (Ders dili Türkçedir) Önkoşul: POLS 101

Section 1