POLS 101

Siyaset Bilimine Giriş
Required
3

Siyaset bilimi çalışmalarına giriş. Siyaset biliminin yöntembilimi ve terimleri. Yönetim ve idare. Yürütme, yasama, yargı. Yönetişim, siyasal katılım, siyasal aktörler, devlet idaresinde yapılar ve süreçler. Siyaset kuramının temel kavramları; karşılaştırmalı siyaset ve uluslararası ilişkiler. 

Section 1
Section 2
Instructor: