Çıdam, V., 2023. “Honneth’in Habermas’ı: Eleştirel Teorinin Kuşaklararası Sürekliliği ve Dönüşümü”, Murteza, Eylem Soysal (editör). Filozofların Filozofları, Pinhan Yayınevi

Çıdam, V., 2023. “Honneth’in Habermas’ı: Eleştirel Teorinin Kuşaklararası Sürekliliği ve Dönüşümü”, Murteza, Eylem Soysal (editör). Filozofların Filozofları, Pinhan Yayınevi