Publications

2023
Arslanalp, M. & Erkmen. T.D. (2023) The Changing Dynamics of Protests under Turkey’s Authoritarian Transformation: Actors, Repertoires and Strategies of Repression”  in Turkey's Challenges and Transformation: Politics and Society on the Centennial of the Republic, edited by Zeynep Alemdar and Harun Arıkan,  Palgrave Macmillan.

Kadirbeyoglu, Z., & Kutlu, R. (2023). Urban Sustainability Transition in Turkey: Drivers and Barriers. Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du développement, 21(1). DOI: 10.1080/02255189.2023.2195156

2022

Uzun, M. M., Yıldız, M. & Önder, M. (2022). Big Questions of AI in Public Administration and Policy. Siyasal: Journal of Political Sciences, 31(2), 423-442. DOI: 10.26650/siyasal.2022.31.1121900.

Nyadera, I. N.; Agwanda, B.; Onder, M. & Mukhtar, I.A. (2022). Multilateralism, Developmental Regionalism, and the African Development Bank, Politics and Governance,10(2), https://doi.org/10.17645/pag.v10i2.4871, WOS: 000795694700008.

Ayhan, E.; Çolak, A. & Önder, M. (2022). Türkiye’deki Kamu Yönetimi Çalışmalarının Eğilimi: 1990-2019 Yılları Arasında AİD’de Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi / Public Administration Scholarship Trends in Turkey: A Bibliometric Analysis of the Articles Published in AİD between 1990 and 2019. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(1), 1-28. DOI: 10.17153/oguiibf.949913.

Onder, M., Nyadera I.N. & Islam, N.  (2022). The Palgrave Handbook of Comparative Public Administration: Concepts and Cases, Springer Nature Palgrave Macmilan, ISBN:978-981-19-1207-8 (https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-19-1208-5).

Önder, M. & Zengin Ü. N.  (2022). “A Framework for Comparative Analysis: Public Administration across the Globe”. In the Palgrave Handbook of Comparative Public Administration: Concepts and Cases (Editors: Onder M., Nyadera I.N. & Islam, N.), Springer Nature Palgrave Macmilan, DOI: 10.1007/978-981-19-1208-5_3

Onder, M., Ayhan, E.  (2022). “Research Methodology in Comparative Public Administration: Significance, Applications, Trends and Challenges”. In the Palgrave Handbook of Comparative Public Administration: Concepts and Cases (Editors: Onder M., Nyadera I.N. & Islam, N.), Springer Nature Palgrave Macmilan, DOI: 10.1007/978-981-19-1208-5_5

Onder, M., Balcı, İ.  (2022). “United States of America”. In the Palgrave Handbook of Comparative Public Administration: Concepts and Cases (Editors: Onder M., Nyadera I.N. & Islam, N.), Springer Nature Palgrave Macmilan, DOI: 10.1007/978-981-19-1208-5_11

Onder, M., Nyadera I.N. & Islam, N.  (2022). “Cross-National Comparison of Public Administration Systems: Selected Cases across the Globe”. In the Palgrave Handbook of Comparative Public Administration: Concepts and Cases (Editors: Onder M., Nyadera I.N. & Islam, N.), Springer Nature Palgrave Macmilan, DOI: 10.1007/978-981-19-1208-5_26

Yağcı, Alper H. 2022 “Actual and Popularly Attributed Placement of Political Attitudes on the Left-Right Scale: Results from a Representative Survey of Turkey. Si̇yasal: Journal of Political Sciences 31(2):235–253 https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1146772

Zeynep Kadirbeyoğlu. 2022. “Alternatif Gıda Toplulukları: Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Yeniden Düşünmek” Handan Çağlayan, Kaner Atakan Türker (der.)  Feminizm, Ekoloji, Toplumsal Direniş , NotaBene Yayınları.

 

Mişe, Umut. 2022. "Two Faces of Bank Commercials in Turkey: Consumerism and Populism Advertised." The Journal of Communication and Media Studies 7 (2): 69-82. https://doi.org/10.18848/2470-9247/CGP/v07i02/69-82

Arslanalp, M ., & Erkmen, TD 2022. "Spatial reason of the state: the role of space in protest repression in Turkey". Territory, Politics, Governance: 1-19. https://doi.org/10.1080/21622671.2022.2033640

Balta, E., Kaltwasser, CR, &  Yağcı, AH. 2021. “Populist Attitudes and Conspiratorial Thinking.” Party Politics. https://doi.org/10.1177/13540688211003304.

Taraktas, B.  2022. “Incorporating computational social science in political science”. Abanoz, E. (Ed.), Opportunities and Challenges for Computational Social Science Methods, IGI Global, pp.26-40.

Şaşmaz, A., Yağcı, A . H. , & Ziblatt, D. 2022. How Voters Respond to Presidential Assaults on Checks and Balances: Evidence from a Survey Experiment in Turkey. Comparative Political Studies.

Murat, E.  2022. "Education for the Marginalised as Resistance Under Authoritarian Neoliberalism: The Case of People’s Houses Summer School", in Authoritarian Neoliberalism and Resistance in Turkey (eds. İmren Borsuk, Pınar Dinç, Sinem Kavak, Pınar Sayan). Palgrave Macmillan: 151-170.

2021

Çetrez, OA &  Kaynak, M. S. (eds). 2021. Research Topic: Migrants’ Psychosocial Health: Cultural and Religious Resources through Resilience and Coping. Frontiers in Medical Sociology. 

Mişe, U.  2021. "Bir direnis bicimi olarak rap müzik". Bumed Yayını Deprem Özel Sayısı , 248, 64-67.

Kurmuş, E. & Topal, Ç. 2021. "Mevcut Çalışma Rejimi İçinde Uykunun Kararsız Bağlantısı: Kavramsal Bir Tartışma". Ekonomi, Kültür ve Toplum Dergisi (64), s. 357-376.

Arat, Y. 2021. "Türkiye'de Demokratik Geri Adım ve Kadın Haklarının Araçsallaştırılması". Cinsiyet ve Politika .

Kut, G.  2021. "Uluslararası Sistem ve Yeni Dünya Düzeni Araçları: Çok Kutuplu Asimetrik Denge Modeli”.  Beril Dedeoğlu'na Armağan . İstanbul: Galatasaray Üniversitesi Yayınları.

Kut, G. 2021. "Defending the Dardanelles: Cevat Paşa, ‘The Hero of 18 March.'" War in History. doi:10.1177/09683445211021448

Akan, M. 2021. Laiklik Siyaseti: Fransa ve Türkiye'de Din, Çeşitlilik ve Kurumsal Değişim. Bilgi Yayınevi.

Taraktaş, B. 2021. "Tolerable levels of disagreements: Collective action capacity & shape of coalitions”. Social Networks, 68: 15-30. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2021.04.002

Çıdam, V. 2021. "Eleştirel Teorinin (Sol-)Hegelci Revizyonu: Axel Honneth ve Tanınma Kavramı", in Alacakaranlıkta Hegel'i Düşünmek (K. Gülenç & Ö. E. Gürel eds.), Ayrıntı Yayınları: 222-246

Çıdam, V . 2021. “Adorno’s two‐track conceptualization of progress: The new categorical imperative and politics of remembrance”, Constellations. 28 (1): 79-94. https://doi.org/10.1111/1467-8675.12524

Akan, M.  2021. "Floating Sophia, Polarizing to Abeyance, Waqf-izing the State", Journal of Muslims in Europe: 1-23.

Akan, M.  2021. "Pandémie sous forme de métaphores de guerre et de crise", Tour  du monde de la Covid-19'da  (Shigehisa Kuriyama, Ota de Leonardis, Carlos Sonnenschein & Ibrahima Thioub eds.). Paris: Sürümler Manucius.

Akan, M. 2021. "Capturing Secularism in Turkey: The Ease of Comparison" in The Oxford Handbook of Turkish Politics (Ed. Güneş Murat Tezcür). Oxford Handbooks Online.

 

2020

Braun, B., Taraktas, B. , Beckage, B. ve Molofsky, J. 2020. "Simulating phase transitions and control measures for network epidemics caused by infections with presymptomatic, asymptomatic, and symptomatic stages". PLOS ONE 15(9): e0238412, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238412

Mişe, U. 2020. "Rap Music as Resistance and Its Limits, Two Diverging Cases: Sulukule and Bağcılar Rap". Anthropology of East Europe Review, 31 (1).

Arslanalp, M. 2020. "Latin Amerika'da Kentleşme ve Yoksulların Kentsel Siyaset", Dünyanın Ters Köşesi: Latin Amerika: Tarih, Toplum, Kültür (Esra Akgemci & Kazım Ateş eds.). İletişim Yayınları

Yağcı, A. & Harma, M. & Tekgüç H.  2020. "Who wants left-wing policies? Economic preferences and political cleavages in Turkey", Mediterranean Politics. DOI: 10.1080/13629395.2020.1851998.

Aksoy, Z. & Öz, Ö. 2020." Protection of traditional agricultural knowledge and rethinking agricultural research from farmers' perspective: A case from Turkey". Journal of Rural Studies.

Kadirbeyoğlu, Z. 2020. "Decentralization in Turkey" in The Dynamics of Decentralization in the MENA: Processes, Outcomes, and Obstacles. The Program on Governance and Local Development, Working Paper No. 31, University of Gothenburg.

İlhan Demiryol, G. 2020. "Populism in Power: The Case of Turkey" in Turkey in Transition: Politics, Society and Foreign Policy (E. Sokullu eds.). Bern, Switzerland: Peter Lang

Yagci, A. H., & Oyvat, C. 2020. Partisanship, media and the objective economy: Sources of individual-level economic assessments. Electoral Studies, 66, 102135.

Arslanalp, M., & Deniz Erkmen, T. 2020. Mobile emergency rule in Turkey: legal repression of protests during authoritarian transformation. Democratization, 1-23.

Arslanalp, M., & Deniz Erkmen, T. 2020. Repression without Exception: A Study of Protest Bans during Turkey’s State of Emergency (2016-2018). South European Society and Politics, 1-27.

Kadirbeyoglu, Z. & Ince, A. 2020.  “The politics of food: Commoning practices in alternative food networks in Istanbul” in Commoning the City: Empirical Perspectives on Urban Ecology, Economics and Ethics, (Derya Özkan and Güldem Baykal Büyüksaraç eds.). Routledge.

2019

Gambetti, Z. 2019. Agir en Tempos Sombrios, Porto Alegre, Editora Criação Humana.

Arat, Y. & Pamuk, Ş. 2019. Turkey Between Democracy and Authoritarianism. Cambridge University Press.

Kadirbeyoğlu, Z. & Topcu, S. & Kibaroglu, A. 2019. “Turkey” in Irrigation in the Mediterranean: Technologies, Institutions and Policies (Francois Molle , Carles Sanchis-Ibor, Llorenc Avella-Reus eds), Springer Nature Switzerland AG. vol. 22. pp. 185-212. 

Kadirbeyoğlu, Z. & Bakan, R. 2019. “Küresel Sermaye, Yerel Direnişler: Ekolojik Hareketlerde Kadınların Vatandaşlık Talebi” in Doğa ve Kadın: Ekolojik Dönüşümde Feminist Tartışmalar (Emet Değirmenci ed.), Derlem Yayınları.

Kadirbeyoğlu, Z. & Saydam, A. 2019. “Gıda ile farklı bir ilişkilenme mümkün: müşterekleştirme pratiği olarak Bükoop deneyimi”. beyond.istanbul: mekanda adalet ve müşterekler, 6: 144-149.

Aksoy, Z. & Öz, Ö. 2019. Challenges of building alternatives: the experience of a consumer food co-operative in Istanbul, Food, Culture & Society, 22(3), 299-315.

Çalışkan, K. & Kirkegaard, J. K. 2019. When socialists marketize: the case of China’s wind power market sector. Journal of Cultural Economy12(2), 154-168.

 

2018

Eder, M. & Öz, Özlem. 2018. " ‘Problem Spaces’ and Struggles Over the Right to the City: Challenges of Living Differentially in a Gentrifying Istanbul Neighborhood". International Journal of Urban and Regional Research, 42 (6): 1030-1047.

Arslanalp, M. 2018. "Coalitional Politics of Housing Policy in AKP’s Turkey”. POMEPS Studies: Social Policy in the Middle East and North Africa, 31: 25-33

Kadirbeyoğlu, Z. 2018. "Waterproof Development? Impact of Advocacy Networks on Anti-Dam Movements in India and Turkey" in New Perspectives on India and Turkey: Connections and Debates (Smita T. Jassal and Halil Turan eds.). Routledge Contemporary South Asia Series.

Sınmazdemir, T. & Getmansky, A. and Zeitzoff, T. 2018. "Refugees, xenophobia, and domestic conflict: Evidence from a survey experiment in Turkey". Journal of Peace Research. 1-17.

Çalışkan, K. 2018. Toward a new political regime in Turkey: From competitive toward full authoritarianism. New Perspectives on Turkey. 58:5-33.

Çalışkan, K. 2018. Data Money: The Socio-Technical Infrastructure of Cryptocurrency Blockchains (November 15, 2018).

Sınmazdemir, T. & Getmansky, A. 2018. “Settling on Violence: Expansion of Israeli Outposts in the West Bank in Response to Terrorism”, Studies in Conflict & Terrorism,41(3): 241-259.

 

2017

Çıdam. V. 2017. "Gezi-Widerstand. Betrachtungen über die moderne Kunst der Politik" in Fluchtpunkt (Franck Hoffmann and Markus Messling eds), Berlin: Kulturverlag Kadmos: 313-325.

Kadirbeyoglu, Z. 2017. “The Impact of Power and Civic Engagement in the Decentralized Management of Natural Resources: the Case of Turkey”. Public Administration and Development, 37: 277-291.

Akan, M. 2017. The Politics of Secularism: Religion, Diversity, and Institutional Change in France and Turkey. Columbia University Press.

Kadirbeyoglu, Z. and Konya, N. 2017. “Alternative Food Initiatives in Turkey” in Neoliberal Turkey and its Discontents: Economic Policy and the Environment Under Erdogan (F. Adaman, B. Akbulut and M. Arsel eds), London: IB. Taurus.

Arslanalp, M. & Pearlman, W. 2017. "Mobilization in Military-Controlled Transitions: Lessons from Turkey, Brazil, and Egypt". Comparative Sociology, 16 (3): 311-339.

Cirkovic, E. 2017. "Incomplete World Order: United Nations Security Council Resolution 2249 (2015) and the Use of Force in International Law" Comparative Law Review Vol. 8.

Kadirbeyoğlu, Z., Adaman, F., Özkaynak, B. et al. 2017. "The Effectiveness of Environmental Civil Society Organizations: An Integrated Analysis of Organizational Characteristics and Contextual Factors" VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 28(4): 1717-1741.

Kut, G. 2016. “The Black Sea Raid of October 29, 1914, as a Foreign Policy Decision: Collusion or Necessity” in Yavuz, H. and Feroz, A., eds. War and Collapse: World War I and the Ottoman State. Salt Lake City: The University of Utah Press, pp. 113-32.

Akan, M. 2017. “Looking beyond ‘imaginary’ analytics and hermeneutics in comparative politics” Philosophy and Social Criticism, 43 (4-5): 484-494.

Akan, M. 2017. "Diverse Subjects of Interpenetrations- Göle Nilüfer,Islam and Secularity:The Future of Europe’s Public Sphere (Durham, Duke University Press, 2015) and Musulmans au quotidien:Une enquête européenne sur les controverses autour de l’islam (Paris, La Découverte, 2015)". European Journal of Sociology, 57 (3): 501-505

Akan, M. 2017. "Diversité: Challenging or constituting laïcité?" French Cultural Studies, 28 (1): 123-137.

Çalışkan, K. 2017. “Explaining the end of military tutelary regime and the July 15 coup attempt in Turkey” Journal of Cultural Economy, 10 (1): 97-111.

Arat, Y. 2017. “Men’s Coups, Women’s Troubles”,Journal of Middle East Women’s Studies, 13:1. 

Eder, M. & Öz, Ö. 2017. “Spatialities of Contentious Politics: The Case of Istanbul's Besiktas Neighborhood, cArsi Footfall Fandom and Gezi”, Political Geography, 61:57.

Aksoy, Z. 2017. "Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi". In Uluslararası Çevre Rejimleri.(Gökhan Orhan, Semra Cerit Mazlum, Yasemin Kaya eds.) Dora Yayıncılık.

 

2016

Aksoy, Z. 2016. "The Politics of Biotechnology and the Governance of Genetically Modified Organisms in Turkey" in Ozbay, C., Erol, M., Terzioglu, A. & Turem, U. (eds) The Making of Neoliberal Turkey. Ashgate.

Arat, Y. 2016. "Islamist Women and Feminist Concerns in Contemporary Turkey" Frontiers: A Journal of Women Studies, 37(3). pp: 125-150.

Arat, Y. 2016. "1980 Sonrası Kadın Sorunları ve Kadın Hareketi” in Kabasakal, M. (ed.) Türkiye’de Siyasal Yaşam. Istanbul: Istanbul Bilgi University Press. 

Butler, J., Gambetti, Z., Sabsay, L. (eds.). 2016. Vulnerability in Resistance. Durham, NC: Duke University Press.

Candaş, A. 2016. “Siyasal Rejim Kişiye Özgü Olabilir mi?” in Akaş, C. (eds) Türkiye’nin Anayasa Gündemi. İstanbul: İletişim Yayınları. pp: 159-162.

Candaş, A. 2016. “Türk Tipi Başkanlık Ne Anlama Gelmektedir?” in Türkiye’nin Anayasa Gündemi. İstanbul: İletişim Yayınları. pp: 159-162.

Çıdam, V. 2016. “Historical Method and Critical Philosophy”, Philosophy at Yeditepe, Special Issue: Method in Philosophy. pp: 231-251.

Eder, M. 2016. “Precarious lives and Syrian Refugees in Turkey” (with Derya Özkul), New Perspectives on Turkey, 54. pp: 1-8.

Gambetti, Z. 2016. “Risking oneself and one’s identity: agonism revisited” in Butler, J., Gambetti, Z. & Sabsay, L. (eds) Vulnerability in Resistance. Durham, NC: Duke University Press. pp: 28-51.

Kadirbeyoğlu, Z. and Çınar, D. 2016. “Migration and Citizenship in Turkey” (with Dilek Cinar) in I. Sirkeci ve B. Pusch (eds.) Turkish Migraton Policy. London: Transnational Press London. pp: 183-203.

Kut, G. 2016. “The Black Sea Raid of October 29, 1914, as a Foreign Policy Decision: Collusion or Necessity” in Yavuz, H. and Feroz, A., eds. War and Collapse: World War I and the Ottoman State. Salt Lake City: The University of Utah Press, pp. 113-32.

Tan, B. S. 2016. “Aid and Democracy Promotion in Asia” Asian Journal of Comparative Politics, 1(2). pp: 152-170.

Yılmaz, H. 2016. “Turkey’s ‘Culturalization’ in EU Public Opinion: Observations on the Findings of an Opinion Survey” (co-authored with Emre Erdoğan) in Freyberg-Inan, A., Bardakçı, M. & Leiße, O. (eds.) Growing Together, Growing Apart: Turkey and the European Union Today. Baden-Baden, Germany: Nomos. pp:147-164.


2015

Abadan-Unat, N. 2015. “Emancipation or Pseudo-emancipation: Fallacy or the Force of Social Control in a Global World”, in Abadan-Unat, N. & Mirdal, G. (eds) Emancipation in Exile: Perspectives on the Employment of Migrant Women. Istanbul: Istanbul Bilgi University Press.

Abadan-Unat, N., Çıdam, V., Çınar, D., Erdoğan, M., Kadirbeyoğlu, Z., Kaynak, S., Özay, B., Seyis, D., Şenol, O. E., and Yılkın, A. 2015. Türkiye’nin Yurtdışında Yaşayan Seçmenlerinin Siyasal Davranışları: İlk Saptamalar: 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri.

Arat, Y. 2015. “On the Emancipation of Women in Contemporary Turkey?”, in Abadan-Unat, N. & Mirdal, G. (eds.) Emancipation in Exile: Perspectives on the Employment of Migrant Women. Istanbul: Istanbul Bilgi University Press.

Arat, Y. 2015. “KAMER, a women’s center and an experiment in cultivating cosmopolitan norms” (with Ayşe Gül Altınay), Women’s Studies International Forum, 49.

Candaş, A. 2015. “Struggles Imposed by the New Hierarchical Citizenship Regime on Marginalized Groups and the LGBTI Movement” in Köylü, M. (ed), Situation of LGBTI Rights in Turkey and Recommendations, Kaos Gay and Lesbian Cultural Research and Solidarity Association (Kaos GL). pp: 37-44.

Candaş, A. 2015. “Türk-İslam İstisnacılığı 2015: Cumhuriyetten Sultanizme?” in Akaş, C. (ed.) Kritik Kavsak: Parlamenter Sistem – Başkanlık Sistemi. İstanbul: Koç University Press. pp: 141-152.

Eder, M. 2015. “Turkey’s neoliberal transformation and changing migration regime: The case of female migrant workers” in Castles, S. et. al Social Transformation and Migration. London: Palgrave. pp:133-150.

Eder, M. 2015. “Neoliberalization of Istanbul’s Nightlife: Beer or Champaigne?” (with Özlem Öz) International Journal of Urban and Regional Research, 39.2. pp: 284-304.

Evans, M. & Kaynak, M. S. 2015. “Media framing in religious–secular conflict in Turkey and Israel”. International Political Science Review, 36(2). pp. 139-152.

Gambetti, Z. and Jongerden, J. (eds.) 2015. The Kurdish Issue in Turkey: A Spatial Perspective. London-New York: Routledge.

Gambetti, Z. 2015. “Introduction: The Kurdish Issue in Turkey from a Spatial Perspective” (co-authored with Joost Jongerden) in Zeynep Gambetti and Joost Jongerden (eds.), The Kurdish Issue in Turkey: A Spatial Perspective. London-New York: Routledge. pp: 1-23.

Gambetti, Z. 2015. “Au-delà de la violence institutionnelle et insurrectionnelle: Balibar, Arendt et l’agon”, Rue Descartes, 85/86. pp: 203-210.

Kadirbeyoğlu, Z. 2015. “Power in the Governance of Common-pool Resources: A Comparative Analysis of Irrigation Management Decentralization in Turkey” (with Gokhan Ozertan). Environmental Policy and Governance. 25(3), pp: 157-171. 

Kaynak, M. S. 2015. “Noor and Friends: Turkish Culture in the World” in Çevik, S. & Seib, P. (eds) Turkey’s Public Diplomacy. Palgrave Macmillan.

Yılmaz, H. 2015. “Türkiye’de Farklı Kimlikler ve Çözüm Süreci: Kamuoyundaki Algılar ve Tutumlar” in Alpay, N. & Tahmaz, H. (eds) Barış Açısını Savunmak: Çözüm Süreci’nde Ne Oldu? İstanbul: Metis Yayınları. pp: 192-202.

 

2014

Abadan-Unat, N., Çıdam, V., Çınar, D., Kadirbeyoğlu, Z., Kaynak, S., Özay, B. & Taş, S. 2014. The Voting Behavior of Euro-Turks and Turkey`s Presidential Elections of 2014. Friedrich-Ebert-Stiftung.

Akan, M. 2014. “Turkey’s Attempt at a New Constitution in Political Context” Anayasa Hukuku Dergisi (Journal of Constitutional Law), 3(6).

Aksoy, Z. 2014. “Local-Global Linkages in Environmental Governance: The Case of Crop Genetic Resources” Global Environmental Politics, 14 (2). pp: 226-244. 

Candaş, A. 2014. “Democratization Package Evaluated with the Independent Criteria Prevalent in Democracies” Perspectives – Political Analysis and Commentary from Turkey, 7, pp: 36-40.

Candaş, A. 2014. “Quietly Reverting Public Matters into Private Troubles: Gendered and Class-Based Consequences of Care Policies in Turkey” (with Yildiz Silier) Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, (21)1. pp: 103-123.

Candaş, A. 2014. “İdeal Aile” Algısı Nasıl Oluşuyor? Başka Bir Aile Anlayışı Mümkün Mü?” in Boztekin, N. (ed) Heinrich Böll Stiftung. İstanbul: Görsel Dizayn Ofset. pp: 48-57.

Candaş, A. 2014. “Alkol ve Sigaraya İlişkin Yasal Düzenlemelerin ‘İçkin’ ve ‘Normatif’ Analizinin Kıstasları ve Bu Tarz Düzenlemelerin Siyasi ve Toplumsal Sonuçlarına Dair Sorular”, “İktidar Ve Özgürlük İkilemindeki Anayasa Mahkemesi,” Journal of Constitutional Law / Revue de Droit Constitutionnel/ Anayasa Hukuku Dergisi, (3)5. pp: 139-148.

Eder, M. 2014. “Deepening Neoliberalisation And Changing Welfare Regime in Turkey: Mutations of a Populist, “Sub-Optimal” Democracy?” in Avalos, A. & Rodríguez, C. & Planet, A. I. & Yılmaz, H. (eds.), Turkey’s Democratization Process, London: Routledge. pp: 195-220.

Gambetti, Z. 2014. “Occupy Gezi as Politics of the Body” in Özkırımlı, U. (ed.), The Making of a Protest Movement in Turkey #occupygezi. Basingstoke: Palgrave-Pivot. pp: 89-102.

Kadirbeyoğlu, Z. 2014. “Ulus Devletlerde Vatandaşlık ve Kimlik” (with Bilgesu Sümer), in Evren Balta (ed) Küresel Siyasete Giriş: Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler, İstanbul: İletişim Yayınları. pp: 491-500.

Kadirbeyoğlu, Z. 2014 “Yerel Kalkınma ve Sürdürülebilirlik: Türkiye’ye Genel Bir Bakış” (with Refik Erzan and Begüm Özkaynak) in Aysan, A. F. & Dumludağ, D. (eds), Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: İmge Yayınevi. pp: 289-316.

Yılmaz, H. 2014. “Europe in a Globalizing World: A Matter of Survival” in Verheugen, G. (ed.) The Future Of European Integration: A Reform Call. İstanbul: TÜSİAD. pp: 50-63.

Yılmaz, H. 2014. Turkey's Democratization Process. Edited with a preface and introduction by Carmen Rodriguez, Antonio Avalos, Hakan Yılmaz and Ana Planet. London: Routledge.

Yılmaz, H. 2014. “The Paradox of Equality: Subjective Attitudes Towards basic Rights in Turkey” (co-Authored with Ayşen Candaş) in Rodriguez, C. & Avalos, A. & Yılmaz, H. & Planet, A. I. (eds) Turkey's Democratization Process. London: Routledge. pp: 330-344.

 

2013

Akan, M. 2013. “A Politics of Comparative Conceptualizations and Institutions: Two non-European Images on European Security in the Writing of the 1961 Turkish Constitution”, Max Planck Institute Working Paper.

Arat, Y. 2013. “Violence, Resistance and Gezi Park”, International Journal of Middle East Studies, 45.

Candaş, A. 2013. “The Paradox of Equality: Subjective Attitudes Towards basic Rights in Turkey” (with Hakan Yılmaz) in Rodriguez, C. & Avalos, A. & Planet, A. I. & Yılmaz, H. (eds) Turkey's Democratization Process. London: Routledge. pp:330-344.

Gambetti, Z., Godoy-Anativia, M. (eds.) Rhetorics of Insecurity: Belonging and Violence in the Neoliberal Era. New York: SSRC/New York University Press.

Gambetti, Z., 2013. “ ‘I’m no terrorist, I’m a Kurd’: Societal violence, the state and the neoliberal order” in Gambetti Z. & Godoy-Anativia, M. (eds.) Rhetorics of Insecurity: Belonging and Violence in the Neoliberal Era. New York: SSRC/New York University Press. pp:125-152.

Gambetti, Z. 2013. “States of (In)security: coming to terms with an erratic terrain” (co-authored with Marcial Godoy) in Gambetti, Z. and Godoy-Anativia, M. (eds.), Rhetorics of Insecurity: Belonging and Violence in the Neoliberal Era, New York: New York University Press, 2013. pp: 1-19.

Gambetti, Z. 2013. “The politics of visibility” Cultural Anthropology Online. Fieldsights - Hot Spots, October 31, 2013: http://www.culanth.org/fieldsights/401-the-politics-of-visibility

Kadirbeyoğlu, Z. 2013. “Révolution et gouvernementalité: Comparaison des révolutions mexicaine et turque.” (avec Sanem Su Avci) in Hermann, J. D. (ed.) Réflexions sur le centenaire de la Révolution mexicaine: Un siècle bigarré. Presses de l'Université du Québec.

Kadirbeyğlu, Z. 2013. “Problems and Prospects for Genuine Participation in Water Governance in Turkey.” (with Ekin Kurtic) in Goldin, J. & Harris, L. and Sneddon, C. (eds.) Contemporary Water Governance in the Global South: Scarcity, Marketization and Participation. Routledge.

Paker, H., Adaman, F., Kadirbeyoglu, Z. and Özkaynak, B. 2013. “Environmental Organisations in Turkey: Engaging the State and Capital” Environmental Politics, 22(5). pp: 760-778.

Tan, B. S. 2013. "Regime Change and Conflict Recidivism within Rivalry: Interludes in Disputes" Swiss Political Science Review, 19(2). pp:189-211.


2012

Akan, M. 2012. “Twin Tolerations or Siamese Twins: Kemalist Laicism and Political Islam in Turkey,” in Chalmers, D. & Mainwaring, S. (eds.) Institutions and Democracy: Essays in Honor of Alfred Stepan. N. D.: University of Notre Dame Press.

Candaş, A. 2012. “Inequalities in Turkey” (with VolkanYılmaz), Bogazici University Social Policy Forum, Friedrich Ebert Stiftung, TÜSES, İstanbul: Bilnet Press.

Çalışkan, K. 2012. “En Ethnography of a Turkish Village. In Towards Agricultural Change?” in L et al (eds) Tubiana. Paris: Sciences Po IDRR.

Çalışkan, K. 2012. « Ethnographie de la Production et de l’Echange du Coton dans un Village Turc, in Développement, Alimentation, Environnement: Changer l’Agriculture? » Gravey, V. et al. (eds.) Paris: Armand Colin.

Çıdam, V. 2012. Die Phänomenologie des Widergeistes. Eine anerkennungstheoretische Deutung von Marx‘ normativer Kritik am Kapitalismus im, Capital, Nomos Verlag, Baden-Baden. (ISBN: 978-3-8329-7162-5)

Eder, M. 2012. “Rendering Istanbul's Periodic Bazaars Invisible: Reflections on Urban Transformation and Contested Space” (with Özlem Öz), International Journal of Urban and Regional Research, 36.2. pp: 296-314.

Gambetti, Z. 2012. “Siyaset Bilimi ve Felsefe” in Atılgan, G. & Aytekin, E. A. (eds) Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler. İstanbul: Yordam Kitap. pp: 475-487.

Gambetti, Z. 2012. “The Kurdish Question in Turkey” in Symons, Ş. (ed), The Routledge Intermediate Turkish Reader. London: Routledge. pp: 91-92.

Gambetti, Z. 2012. “Foucault’dan Agamben’e Olağanüstü Halin Sıradanlığına Dair Bir Yanıt Denemesi”, Cogito (Michel Foucault Special Issue), 70-71. pp: 21-38.

Kadirbeyoğlu, Z. 2012. “The Neoliberal Transformation of Local Government in Turkey and the Contracting Out of Municipal Services: Implications for Public Accountability” (with Bilgesu Sumer), Mediterranean Politics, 17(3). pp: 340-357. 

Sosay, G. & Pınar, F. "Les Transports Publics et L’administration Locale en Turquie: La Collectivité Métropolitaine d’Istanbul" (translated from English, “Public Transport and Local Governments in Turkey: İstanbul Metropolitan Municipality”) en Jacques Fialaire  and Hellmut Wollmann (eds.) Droit et Gestion des Collectivités Territoriales, Groupement de recherches sur l´administration locale en Europe (GRALE), University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris: Le Moniteur des Travaux publics. pp: 327-340.

Yılmaz, H. 2012. “Perceptions of Islam in Europe: Culture, Identity and the Muslim ‘Other’”. Edited with a preface and introduction by Hakan Yılmaz and Cagla Aykac. London: I.B. Tauris.

Yılmaz, H. 2012. “Bizi Yanlış Tanıyorlar! Avrupalıların Türkiye ve Türkler Hakkındaki Algıları” [They’ve Got Us All Wrong! European Perceptions of Turkey and the Turks], (co-authored with Dr. Emre Erdoğan). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Yılmaz, H. 2012. “Euroskepticism in Turkey: Parties, Elites and Public Opinion” in Verney, S. (ed.) Euroskepticism in Southern Europe: A Diachronic Perspective. London and New York: Routledge. pp: 185-208.

2011

Akan, M. 2011. "The Infrastructural Politics of Laiklik in the Writing of the 1961 Turkish Constitution," Interventions: International Journal of Postcolonial Studies, 13(2).

Arat, Y. 2011. “Çekişme ve İşbirliği: Türkiye’de Kadınların Güçlenme Mücadeleleri”, in Kasaba, R. (ed.), Modern Dünyada Türkiye. İstanbul: Kitap Yayınevi.

Candaş, A. 2011. “Güzel Anayasa Cümlelerinin Ötesinde Ekolojik Vatandaşlık,” in Boynudelik, M. (ed.), Ekolojik Anayasa (Ecological Constitution), İstanbul: Yeni Insan Yayinevi.

Candaş, A. 2011. “Cassandra Olma Zamanıdır: Çarpışan Boyutlarıyla Kimlik Siyaseti, Özgürlüğün Koşulları ve Sonuçları Arasında Anayasal Siyaset Yapma Zorunluluğu” in Erol, A. (ed.), Antihomofobi 3. Ankara: Ayrinti Basimevi.

Candaş, A. 2011. “Turkish Nationalism, Identity and Foreign Policy in Comparative Perspective” (with Eren Ozalay-Sanlı), Bogazici Journal, (25)2, pp: 1-5.

Candaş, A. 2011 “Change and Continuity under an Eclectic Social Security Regime: The Case of Turkey” (with Ayşe Bugra), Middle Eastern Studies (47)3, pp: 515-528.

Çalışkan, K. 2011. Market Threads: How Farmers and Traders Create a Global Commodity. Princeton: Princeton University Press.

Çalışkan, K. 2011. “The Logic of Neo-Liberal Agricultural Reform in Turkey: Perspectives, Consequences and Alternatives” (with Fikret Adaman), in Adaman, F., Karapinar, B. and Ozertan, G. (ed.) Rethinking Structural Reform in Turkish Agriculture: The World Bank’s Strategy and Beyond. New York: Nova Publishers.

Çınar, D. (2010/2011). Country Report: Austria. Robert Schuman Centre for Advanced Studies, RSCAS/EUDO-CIT-CR 2009/16. Florence: European University Institute.

Gambetti, Z. and Jongerden, L. 2011. “Introduction”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Special Issue: The spatial (re)production of the Kurdish issue: multiple and contradicting trajectories, 13(4). pp: 375-388.

Gambetti, Z. 2011. “Provincializing Fraser’s history: Feminism and Neoliberalism Revisited” (co-written with Özlem Aslan), History of the Present: A Journal of Critical History, 1(1). pp: 130-147.

Kadirbeyoğlu, Z. 2011 “Türkiye Tarımında Suyun Sürdürülebilir Kullanımı” (with Ozertan, G.) Ekoform, 1(7).

Sosay, G. 2011. “Transforming Governance through Administrative Reforms in Emerging Countries: Mexico, South Korea and Turkey” in Eymeri-Douzans, J. M. & Pierre, J. (eds), Administrative Reforms and Democratic Governance. London: Routledge. pp: 186-201.

Yılmaz, H. 2011. “Euroskepticism in Turkey: Parties, Elites and Public Opinion” South European Society and Politics, 16(1). pp: 185-208.

Yılmaz, H. 2011. “The Formation of the American-Turkish Alliance and its Impact on Domestic Political Developments in Turkey from 1940 to 1960” in Criss, N. B., Esenbel, S., Greenwood, T. & Mazzari, L. (eds.) American Turkish Encounters: Politics and Culture, 1830-1989. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. pp: 236-260.

 

2010

Aksoy, Z. 2010. “The Legal-Institutional Framework and Agrobiodiversity Conservation in Turkey” in Karapınar, B. & Adaman, F. and Özertan, G. (eds.) Rethinking Structural Reform in Turkish Agriculture: Beyond the World Bank’s Strategies. New York: Nova Publishers.

Arat, Y. 2010. "Feminism ve İslam: Kadın ve Aile Dergisinin Düşündürdükleri" (Feminism and Islam: Thoughts on the Journal Kadın ve Aile) in Tekeli, Ş. (ed.), Kadın Bakış Açısından 1980'ler Türkiye'sinde Kadınlar (Women in 1980s' Turkey from a Woman's Perspective). İstanbul: İletişim Yayınları, (4th edition).

Arat, Y. 2010. “Women’s Rights and Islam in Turkish Politics”, The Middle East Journal, 64(2).

Arat, Y. 2010. “Religion, Politics and Gender Equality in Turkey: Implications of a Democratic Paradox?”, Third World Quarterly, 31(6).

Arat, Y. 2010. “Nation Building and Feminism in Early Republican Turkey” in Kerslake, C., Öktem, K. & Robins, P. (eds), Turkey’s Engagement with Modernity: Conflict and Change in the Twentieth Century. Great Britain: Palgrave Macmillan.

Candaş, A. 2010. “Solidarity among Strangers: A Problem of Coexistence in Turkey” (with Ayşe Bugra) Constellations (17)2, pp: 293-311.

Çalışkan, K. 2010. “An Alternative Market Organization: The Case of Cut Flower Exchange in Turkey” (with Özlem Öz), METU Studies in Development, 37. pp: 1–18.

Çalışkan, K. & Michel, C. 2010. “Economization, part 2: A Research Programme for the Study of Markets” Economy and Society, 39(1). pp: 1-32.

Eder, M. 2010. “Turkey” in Lust, E. (ed.), The Middle East 12th, 13th and 14th Edition. CQ Press: Sage. (Updated in 2012 and 2016).

Eder, M. 2010 “The Making of Transnational Communities: The Case of Shuttle Traders in Laleli, Istanbul” (with Özlem Öz), in Djelic, M. L. & Quack, S. (eds) Transnational Communities and the Regulation of Business. Cambridge: Cambridge University Press. pp: 82-105.

Gambetti, Z. 2010. “Decolonizing Diyarbakir: culture, identity and the struggle to appropriate urban space” in Asdar, K. A., & Rieker, M. (eds.) Comparing Cities: The Middle East and South Asia. Karachi: Oxford University Press. pp: 95-127.

Kadirbeyoğlu, Z. 2010. “Yerel Direniş ve Değişim: Bergama Örneği” in Değirmenci, E. (ed.) Kadınlar Ekolojik Dönüşümde. İstanbul: Yeni İnsan Yayınları.

Kadirbeyoğlu, Z. 2010. “Water in Turkey: Neoliberal Policies, Challenges and The Road Ahead.” (with G. Ozertan) in Karapinar, B. & Adaman, F. and Ozertan, G. (eds.), Rethinking Structural Reform in Turkish Agriculture: Beyond the World Bank’s Strategies. New York: Nova Science Publishers.

Kadirbeyoğlu, Z. 2010. “In the Land of the Ostriches: Developmentalism, Environmental Degradation and Forced Migration in Turkey” in Afifi, T. & Jager, J (eds.) Environment, Forced Migration and Social Vulnerability. Berlin: Springer.

Kaynak, S. 2010. “The Potentials and Pitfalls of the Information Society Project in Turkey” in Karataş, M. & Tunca, M. Z. (eds.) Sustainable Economic Development and the Influence of Information Technologies: Dynamics of Knowledge Society Transformation. IGI Global.

Sunar, İ. 2010. Demokrasi: Türkiye Serüveni, Istanbul: Doruk Yayınları.

2009

Akan, M. 2009. "Laïcité and Multiculturalism: The Stasi Report in Context," British Journal of Sociology, 60(2).

Aksoy, Z. 2009. “Global Justice: From Theory to Development Action” (with Papaioannaou, T. and Yanacopulos, H.), Journal of International Development, 21 (6), pp: 805-818. 

Arat, Y. 2009. Violence Against Women in Turkey: a Nationwide Survey, (with Ayşe Gül Altınay), Istanbul: Punto.

Candaş, A. 2009. “Antidemokratik Nomostan Pozitif Hukuka… Ya da Demokratik Ethosa? Demokrasi, Din, Kadinlar ve Esitligin Henuz olmayan Siyaseti,” in Heinrich Böll Stiftung. Istanbul: Sena Ofset.

Candaş, A. 2009. “Muhalefet, Demokrasi, Hem Politik Hem de Liberal Bir Hak Olarak Düşünce ve İfade Özgürlüğü” Türkiye’de İfade Özgürlüğü. Istanbul: BGST Press. pp: 79-97.

Çalışkan, K. & Callon, M. 2009. “Economization, Part 1: Shifting Attention from the Economy towards Processes of Economization”, Economy and Society, 38(3). pp: 369-398.

Çalışkan, K. & Callon, M. 2009. “The Meaning of Price in World Markets”, Journal of Cultural Economy, 2(3). pp: 239-268.

Çıdam, V. 2009. “Understanding Marx’s Normative Critique of Capitalism: Reification Revisited”, Journal of Philosophical Studies, 10. pp: 123-139.

Eder, M. 2009. “Retreating State? The Political Economy of Welfare Regime Change in Turkey” Middle East Law and Governance, 2. pp: 159-184.

Eder, M. 2009. “Bringing Political Economy Back in: A cynical look at secularism debate in Turkey” in Kosmin, B. and Keyser, A (eds.) Secularism Women & The state: The Mediterranean World in the 21st century. Institute for the study of Secularism in Society and Culture, ISSC Publications, Trinity College, CT. pp. 241-261.

Gambetti, Z. 2009. “Politics of Place/Space: The Spatial Dynamics of the Kurdish and Zapatista Movements” New Perspectives on Turkey, 41. pp: 43-87.

Gambetti, Z. 2009. “Fraser ve Feminizm: Söylem Kimin Söylemi, Tarih Kimin Tarihi?” (co-written with Özlem Aslan) Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, 9. Available at:http://www.feministyaklasimlar.org/index.php?S=af6dbbrt6sgfa6v48imck06131

Gambetti, Z. 2009. “İktidarın Dönüşen Çehresi: Neoliberalizm, Şiddet ve Kurumsal Siyasetin Tasfiyesi” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 40. s: 143-164.

Gambetti, Z. 2009. “Conflict, ‘commun-ication’ and the role of collective action in the formation of public spheres” in Shami, S. (ed) Publics, Politics and Participation: Locating the Public Sphere in the Middle East and North Africa. New York: Social Science Research Council Publications. pp: 91-115.

Kadirbeyoğlu, Z. 2009. “Changing Conceptions of Citizenship in Turkey.” in Bauböck, R. Perchining, B. and Sievers, W. (eds.) Citizenship Policies in the New Europe. Expanded and Updated Edition. Amsterdam University Press.

Sosay, G. 2009. “Delegation and Accountability: Independent Regulatory Agencies in Turkey”, Turkish Studies, 10 (3). pp. 341-363.

Sunar, İ. 2009. “Turkey, the Cultural Factor and the European Union”, in Ozdalga, E. and Persson, S. (eds.) Contested Sovereignties. Swedish Research Institute.

Yılmaz, H. 2009. “Turkish Identity on the Road to the EU: Basic Elements of French and German Oppositional Discourses” in Verney, S. & Ifantis, K. (eds.) Turkey’s Road to European Union Membership, National Identity and Political Change. London and New York: Routledge. pp: 79-91.

Yılmaz, H. 2009. “Europeanization and Its Discontents: Turkey, 1959-2007” in Arvanitopoulos, C. (ed.), Turkey’s Accession to the European Union: An Unusual Candidacy, Berlin: Springer-Verlag. pp: 53-64.

Yılmaz, H. 2009. “The International Context of Democratization” in Haerpfer, C. W. & Bernhagen, P. & Inglehart, R. and Welzel, C. (eds.) Democratization, Oxford and New York: Oxford University Press. pp: 92-106.

Yılmaz, H. 2009. “Turkey’s Place in the Changing Paradigms of Europe” in Lake, M. & Altınay, H. & Tüylüğlu, G. (eds.) The Cost of No EU-Turkey: Four Views. İstanbul: Open Society Foundation. pp:16-20.

Yılmaz, H. 2009. “Türkiye’de Avrupa Şüpheciliği: Siyasi Seçkinler ve Kamuoyundaki Eğilimler” in Esen, O. & Başkan, F. (eds.) Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri, Beklentiler ve Kaygılar. Ankara: Eflatun Yayınevi. pp: 61-74.

Yılmaz, H. 2009. “Conservatism in Turkey: Main Themes and Groups” in ed. Höjelid, S. (ed.) Turkey: From Tutelary to Liberal Democracy?, Lund, Sweden: Sekel Bokförlag och författarna, pp: 109-116.

2008

Arat, Y. 2008. “Contestation and collaboration: Women’s struggles for empowerment in Turkey” in Kasaba, R. (ed.), The Cambridge History of Turkey, Vol IV: Turkey in the modern world. Cambridge: Cambridge University Press.

Arat, Y. 2008. “Süleyman Demirel: Milli İrade ve Ötesi”, in Heper, M. and Sayarı, S. (eds.), Türkiye’de Liderler ve Demokrasi. İstanbul: Kitap Yayınevi.

Candaş, A. 2008. “Anayasal Demokrasinin Paradoksu: Demokratik Meşruiyet ve Hukukun Üstünlüğü”. Istanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi.

Çalışkan, K. 2008. “Ortadoğu Siyaseti ve Toplumlarını Anlama Yolları”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 39. pp: 1-21.

Çalışkan, K. 2008. “What is Under a Headscarf? Neo-Islamist vs. Kemalist Conservatism in Turkey” (with Aksu Bora), Arab Studies Journal, 15 (2). pp: 140-155.

Çınar, D. 2008. “Redefining Boundaries in the EU: Citizenship Law and Naturalization Policy Reform in 15 Member States” in Citizenship and Cultural Identities in the EU. Old Questions, New Answers. ESSHRA Conference Proceedings. Ankara: TÜBİTAK.

Eder, M. 2008. “Scrutinizing the Link between Poverty and Business Strategy: What Can We Learn from the Case of Shuttle Traders in Laleli, Istanbul?” (with Ozlem Oz) in Wankel, C. (ed.) Alleviating poverty through business strategy. London: Palgrave Macmillan. pp: 123-149.

Gambetti, Z. 2008. “Foucault’da Disiplin Toplumu-Güvenlik Toplumu Ayrımı”, Mesele, 20. pp: 43-46.

Sunar, İ. 2008. Düşün ve Toplum. İstanbul: Doruk Yayınları. 4. Baskı.

Yılmaz, H. 2008. “The Kemalist Revolution and the Foundation of the One-Party Regime in Turkey: A Political Analysis” in Yazıcı, S. & Gözler, K. and Keyman, F. (eds.) Prof. Dr. Ergun Özbudun’a Armağan –Cilt I, Siyaset Bilimi [Essays in Honor of Ergun Özbudun, I Political Science]. Ankara: Yetkin Yayınevi. pp: 535-564.

 

2007

Arat, Y. 2007. Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet, (with Ayşe Gül Altınay), Istanbul: Punto.

Candaş, A. 2007. “Habermas and the Legitimacy of Social Rights”, “Habermas ve Sosyal Hakların Meşruiyeti” Toplum ve Bilim, 110. pp: 62-82.

Bugra, A. & Sinmazdemir, N. T. 2007. “Yoksullukla Mucadelede Insani ve Etkin Bir Yontem: Nakit Gelir Destegi" in Bugra, A. & Keyder, Ç. (eds.) Bir Temel Hak Olarak Vatandaslik Gelirine Dogru. Istanbul: Iletisim.

Candaş, A. 2007. “Tarihselcilik, Tarihselleştirme, Tarihsizleştirme: Akıl-Vicdan ve Adalet”. Istanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi. pp: 33-41.

Çalışkan, K. 2007. “Price as a Market Device: Cotton Trading in Izmir Mercantile Exchange”, in Callon, M. & Millo, Y. and Muniesa, F. (eds.) Market Devices, Sociological Review Monographs. Oxford: Blackwell Publishing. pp: 241-260.

Çalışkan, K. 2007. “Markets and Fields: An Ethnography of Cotton Production and Exchange in a Turkish Village”, New Perspectives on Turkey, 37. pp: 115-146.

Çalışkan, K. 2007. “Neoliberal Piyasa Nasıl İşler? Pamuk, İktidar ve Ticaret Siyaseti”, Toplum ve Bilim, 108. pp: 52-81.

Chua, A., Kaynak, S. & Foo, S. 2007. “An analysis of the delayed response to Hurricane Katrina through the lens of Knowledge Management”. Journal of the American Society of Information Science and Technology, 58 (3). pp: 391-403.

Çınar, D. 2007. “Integration vor Einbürgerung: Staatsbürgerschaftsnovelle 2005” in Heinz Fassmann (Hg.) Österreichischer Migrations- und Integrationsbericht 2001–2006: Rechtliche Rahmenbedingungen, demographische Entwicklungen, sozioökonomische Strukturen. Drava Verlag: Klagenfurt/Celovec.

Eder, M. 2007. “Rethinking the state through the Moldavian New migrants in Turkey” Toplum ve Bilim, 108. pp: 129-143. (In Turkish)

Gambetti, Z. 2007. “Doğruluk uğruna dünyayı yıkmak: Aydınlanmacı evrenselliğin çelişkileri ve Türkiye” in Toprak, B. (ed) Aydınlanma Sempozyumu. İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi Yayınları. pp: 151-164.

Gambetti, Z. 2007. “Linç girişimleri, neo-liberalizm ve güvenlik devleti” Toplum ve Bilim, 109. pp: 7-34.

Gambetti, Z. 2007. “Marx ve Arendt: Emek, iş, eylem üzerinden üç siyaset okuması”, Birikim, 217. pp: 46-54.

Kadirbeyoğlu, Z. 2007. “National Transnationalism: Dual Citizenship in Turkey” in Aldershot, T. F. (ed.) Dual Citizenship in Europe: From Nationhood to Societal Integration, UK: Ashgate.

Kadirbeyoğlu, Z. 2007. “Changing Conceptions of Citizenship in Turkey.” in Bauböck, R. & Perchinig, B. and Sievers, W. (eds.) Citizenship Policies in the New Europe. Amsterdam University Press.

Yılmaz, H. 2007. “Islam, Sovereignty, and Democracy: A Turkish View”, Middle East Journal, 61(3). pp: 477-493.

Yılmaz, H. 2007. “Turkish Identity on the Road to the EU: Basic Elements of French and German Oppositional Discourses”, Journal of Southern Europe and the Balkans, 9 (3). pp: 293-305.

Yılmaz, H. 2007. “Turkish Conservatism and the Idea of Europe” in Fabre, T. & Cassia, P. S. (eds.) Between Europe and the Mediterranean: The Challenges and the Fears. New York: Palgrave MacMillan. pp: 137-161.

 

2006

Çınar, D. 2006. "The Acquisition of Nationality in Austria: Legal and Political Overview” (with H. Waldrauch) in Bauböck, R, E. Ersbøll, K. Groenendijk, H. Waldrauch (eds.) Acquisition and Loss of Nationality. Policies and Trends in 15 European states. Amsterdam: Amsterdam University Press. pp: 19-61.

Eder, M. 2006. “EU”niquesness of Turkey: Will it make to the EU?” in Ehwany, N. E. (ed.), Regional Integration and Economic Reforms. Cairo: Center for European Studies and Kondrad Adenauer Stiftung. pp: 108-129.

Gambetti, Z. 2006. “De la critique du totalitarisme à l’action : Arendt, ou la politique comme critique” in Kupiec, A. & Tassin, E. (eds) Critique de la Politique. Autour de Miguel Abensour. Paris: Sens&Tonka. pp: 453-470.

Kaynak, S. & Bracken, C. C. 2006. “Presence, efficacy, and the net: Exploring patterns in political participation form a comparative perspective” Proceedings of the Annual International Meeting of the Presence Workshop, Cleveland, OH, USA. pp: 68-69. [ISBN: 978-0-9792217-0-5].

Sosay, G. 2006. “Consequences of Legitimizing Independent Regulatory Agencies in Contemporary Democracies: Theoretical Scenarios” in Braun, D. & Giraldi, F. (eds.), Delegation in Contemporary Democracies. London: Routledge. pp: 171-190.

Yılmaz, H. 2006. “Two Pillars of Nationalist Euroskepticism in Turkey: The Tanzimat and Sevres Syndromes” in Karlsson, I. & Melin, A. S. (eds.) Turkey, Sweden and the European Union: Experiences and Expectations. Stockholm: SIEPS (Swedish Institute for European Policy Studies). pp: 29-40.

Yılmaz, H. 2006. “Türkiye'de Milliyetçi Avrupa Şüpheciliğinin İki Dayanağı: Tanzimat ve Sevr Sendromları" in Karlsson, I. & Melin, A. S. (eds.) Türkiye, İsveç ve Avrupa Birliği: Deneyimler ve Beklentiler. İstanbul: İsveç Araştırma Enstitüsü Papers 2. pp: 25-45.

Yılmaz, H. 2006. “Kamu, Kamu Otoritesi ve Devlet: Habermas’ın Işığında Türkiye’yi Düşünmek” [Public, Public Authority and the State: Thinking the Turkish Experience in the Light of Habermas”] in Karadağ, A. (ed.) Kamusal Alan ve Türkiye. Ankara: Asil Yayın. pp: 192-209.

Yılmaz, H. 2006. “O Turkikos sintiritismos ke i idea tis Evropis” (in Greek) [Turkish Conservatism and the Idea of Europe]. Translated from English by Panayotis Pantos. Translation edited by Sia Anagnostopoulou. Athens: Nicos Poulantzas Institute.

2005

Aksoy, Z. 2005. (Joint editor) “Developing Nations: Latin America, the Middle East, Sub-Saharan Africa, Critical Concepts in Political Science” Comparative Politics, Volume V. London: Routledge.

Aksoy, Z. 2005. “Biodiversity and Biotechnology in the Agriculture Sector” in Adaman F. & Arsel M. (eds.) Environmentalism in Turkey: Between Democracy and Development? Ashgate.

Arat, Y. 2005. “Women’s Challenge to Citizenship in Turkey”, in Birtek, F. & Dragonas, T. (eds.) Citizenship and the Nation-State in Greece and Turkey. London and New York: Routledge.

Arat, Y. 2005. “Civil Society and Democracy Ideologies: Turkey”, Encyclopedia of Women and Islamic Cultures 2: Family, Law and Politics. Leiden: Brill Publishers.

Arat, Y. 2005. Rethinking Islam and Liberal Democracy: Islamist Women in Turkish Politics. Albany: State University of New York Press.

Eder, M. 2005. “Developmentalism à la Turca: The Southeast Anatolia Development Project” (with Ali Çarkoğlu in Fikret Adaman and Murat Arsel) Environmentalism in Turkey: Between Development and Democracy? London: Ashgate. pp:167-185.

Gambetti, Z. 2005. “The conflictual (trans)formation of the public sphere in urban space: the case of Diyarbakir” New Perspectives on Turkey, 32. pp: 43-71.

Gambetti, Z. 2005. “Did somebody say liberal totalitarianism? Yes, and despite the 5½ (mis)uses of the notion” (co-authored with Refik Güremen) Rethinking Marxism,17 (5). pp: 638-645.

Gambetti, Z. 2005. “The agent is the void! From the subjected subject to the subject of action” Rethinking Marxism, 17 (3). pp: 425-437.

Kadirbeyoğlu, Z. 2005. “Assessing the Efficacy of Transnational Advocacy Networks” in Adaman, F. & Arsel, M. (eds.) Environmentalism in Turkey: Between Democracy and Development? Aldershot: Ashgate.

Kaynak, M. S. (2005). “Politics in cyberspace: Beyond the participation paradigm” in Usluata, A. & Rosenbaum, J. (eds.) Shaping the Future of Communication Research in Europe: Proceedings of the ECA Istanbul Conference. İstanbul: Yeditepe University Publications. pp: 125-132.

Yılmaz, H. 2005. “Avrupalıların Türkiye’nin Gündelik Hayatı Hakkındaki Anlatıları: Türkiye’de Yaşayan Avrupalılarla Yapılan Görüşmeler” in Yılmaz, H. (ed.) Avrupa Haritasında Türkiye. İstanbul: Boğaziçi University Press. pp: 20-39.

Yılmaz, H. 2005. “European Narratives on Everyday Turkey: Interviews with Europeans Living in Turkey”. İn Yılmaz, H. (ed.) Placing Turkey on the Map of Europe. İstanbul: Boğaziçi University Press. pp: 23-42.

Yılmaz, H. 2005. “Le conservatisme turc et l’idée d’Europe” (Turkish Conservatism and the Idea of Europe) in Cassia, P. S. & Fabre, T. (eds.) Les défis et les peurs, Entre Europe et Méditerranée. Arles et Paris: Editions Actes Sud. pp.187-218.

Yılmaz, H. 2005. Avrupa Haritasında Türkiye. İstanbul: Boğaziçi University Press. (A volume edited with an introduction by Hakan Yılmaz and including contributions by Ali Akay, Duygu Köksal, Arzu Ozturkmen, Asli Özyar and Hakan Yılmaz).

Yılmaz, H. 2005. Placing Turkey on the Map of Europe. İstanbul: Boğaziçi University Press. (A volume edited with an introduction by Hakan Yılmaz and including contributions by Ali Akay, Duygu Köksal, Arzu Ozturkmen, Asli Özyar and Hakan Yılmaz).

 

2004

Arat, Y. 2004. “Boundaries of the Nation-State and the Lure of the Islamic Community in Turkey”, in Migdal, J. (ed.), Boundaries and Belonging: States and Societies in the Struggle to Shape Identities and Local Practices. New York: Cambridge University Press.

Arat, Y. 2004. “Rethinking the Political: A Feminist Journal in Turkey, Pazartesi”, Women's Studies International Forum, 27.

Çınar, D. 2004. Österreich ist kein Einwanderungsland. Drei ketzerische Thesen zu Migration und Integration. In: Gürses, H. et al. (Hg.): Gastarbajteri. 40 Jahre Arbeitsmigration. Wien: Mandelbaum Verlag, pp: 47-52.

Eder, M. 2004. “Populism As A Barrier To Integration With The EU: Rethinking The Copenhagen Criteria” in Uğur, M. and Canefe, N. (eds.) Turkey’s Europe: An Internal Perspective On EU-Turkey Relations. Routledge. pp: 49-74.

Gambetti, Z. 2004. “The conflictual (trans)formation of the public sphere in urban space: the case of Diyarbakir” European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies Mediterranean Programme Series: EUI Working Papers, RSCAS, No. 2004/38, December.

Kadirbeyoğlu, Z. 2004. “The Transnational Dimension of the Bergama Campaign Against Eurogold” in Faist, T. & Ozveren, E. Transnational Social Spaces: Agents, Networks and Institutions. Aldershot: Ashgate.

Sosay, G. 2004. (ed.) Turkey 2004 Human Development Report. Ankara: UNDP.

Sunar, İ. 2004. “Speculative Thoughts on Nations and Nationalism with Special Reference to Turkey and Greece”, in Birtek, F. & Dragonas, F. (eds.) Citizenship and Nation-State in Greece and Turkey. London: Frank Cass.

Sunar, İ. 2004. State, Society and Democracy in Turkey. Istanbul: Bahcesehir University Press.

Tan, BS 2004. “İnovasyonun Sonuçları” İnovasyon Dergisi: Kamu Sektörü İnovasyon Dergisi, 9(3). http://www.innovation.cc/peerreviewed/tan-9-3.pdf adresinde çevrimiçi olarak mevcuttur

2003

Akan, M. 2003. “Contextualizing Multicultureism,” Studies in Comparative International Development, 38(2).

Arat, Y. 2003. “Türkiye: Erken 20. Yüzyıldan Günümüze”, Kadın ve İslam Kültürleri Ansiklopedisi 1: Metodolojiler, Paradigmalar ve Kaynaklar. Leiden: Brill Yayıncıları.

Çınar, D. 2003. Staatsbürgerschaftspolitik und Einbürgerungspraxis in Österreich (H. Waldrauch ile), içinde: H. Fassmann, I. Stacher (eds.): Österreichischer Migrations- und Integrationsbericht, Klagenfurt/Celovec: Drava Verlag, s: 261-283 .

Eder, M. 2003. Türkiye'de Tarım Reformlarının Ekonomi Politiği, İnsel, A. (ed) La Turquie et le Development. L'Harmattan. sayfa: 211-245.

Eder, M. 2003. “AB üyeliğinin ekonomik kriterlerini uygulamak: Türkiye için ne kadar zor?” Türkiye Çalışmaları, 4 (1). sayfa: 219-245. (Frank Cass, Türkiye ve Avrupa Birliği: Yurtiçi Politika, Ekonomik Entegrasyon ve Uluslararası Dinamikler'den derlenmiş bir cilt olarak da yayınlandı).

Gambetti, Z. 2003. “Liberal Totalitarizm” (Refik Güremen ile birlikte), Birikim, 172. s: 82-87.

Yılmaz, H. 2003. “Comment Les Turcs Percoivent L'Europe et L'Union Européenne”, La Pensée de Midi, 10. pp: 66-77 .

 

2002

Arat, Y. 2002. “Süleyman Demirel: Milli İrade ve Ötesi”, içinde Heper, M. & Sayarı, S. (eds.) Siyasi Liderler ve Türkiye'de Demokrasi. Maryland: Lexington Kitapları.

Eder, M. 2002. Harrod, J. & O'Brien, R. (eds) Küresel Sendikalar: Küresel ekonomi politikte organize emeğin teorisi ve stratejileri. Routledge. sayfa: 167-185.

Gambetti, Z. 2002. "Marx'a Dönüş Devri", Abensour'a önsöz, M.e Devlet Karşı Demokrasi. Marx ve Makyavel Momenti (La Démocratie Contre L'Etat. Marx et le Moment Machiavellien). Ankara: Epos Yayınları. sayfa: 7-20.

Yılmaz, H. 2002. “Demokratikleşmede Dış-İç Bağlantılar: Açık Bir Demokratik Değişim Modeli Geliştirmek” Demokratikleşme, 9(2). sayfa: 67-84.

 

2001

Arat, Y. 2001. “Bir Yasak, Çok Başörtüsü: Türkiye'de İslamcı Kadın ve Demokrasi”, Hagar: International Social Science Review, 2(1).

Arat, Y. 2001. “Grup Farklılaşan Haklar ve Liberal Demokrasi: Türkiye'de Başörtüsü Tartışmasını Yeniden Düşünmek”, New Perspectives on Turkey, Güz.

Arat, Y. 2001. “İnsan Hakları Olarak Kadın Hakları: Türkiye Örneği”, Human Rights Review, 3(1).

Arat, Y. 2001. “Cinsiyet ve Vatandaşlık: Türkiye Deneyimi Üzerine Hususlar”, Joseph, S. & Slyomovics, S. (editörler) Women and Power in the Middle East içinde. Philadelphia: Pennsylvania Üniversitesi Yayınları. (Orta Doğu Raporundan yeniden basılmıştır, Ocak-Mart 1996).

Çınar, D. 2001. “Zorunlu İmkansızlık: Viyana'da Farklı Geçmişlere Sahip Gençler Arasında Kimlik Dinamikleri” (H. Gürses, B. Herzog-Punzenberger, K. Reiser, S. Strasser ile), Uluslararası Göç ve Entegrasyon Dergisi , 2(1). sayfa: 27-54.

Çınar, D. 2001. “Avusturya'da Vatandaşlık Hukuku ve Vatandaşlığa Kabul” (Rainer Bauböck ile birlikte), R. Hansen & P. ​​Weil (eds.) Avrupa Birliği'nde Vatandaşlık, Göçmenlik ve Vatandaşlık Hukuku içinde. New York: Palgrave. sayfa: 255-272.

Çınar, D. 2001. Deutschland (U. Davy ile birlikte), U. Davy (Hg.) Die Integration von Einwanderern. Rechtliche Regelungen im europäischen Vergleich. Frankfurt/New York: Kampüs. pp: 277-423.

Çınar, D. 2001. Österreich (U. Davy ile birlikte), U. Davy (Hg.) Die Integration von Einwanderern. Rechtliche Regelungen im europäischen Vergleich. Frankfurt/New York: Kampüs. sayfa: 567-708.

Çınar, D. 2001. Vereinigtes Königreich (U. Davy ile birlikte), U. Davy (Hg.) Die Integration von Einwanderern. Rechtliche Regelungen im europäischen Vergleich. Frankfurt/New York: Kampüs. sayfa: 795-924.

Eder, M. 2001 “Yeni bölgeselcilik ve artan entegrasyon maliyeti: Meksika ve Türkiye'den Karşılaştırmalı perspektifler” Çalışmalar Karşılaştırmalı Uluslararası kalkınma, 36(3), s: 29-58.

Eder, M. 2001. “Küreselleşmenin Meydan Okuması ve Türkiye'nin Değişen Ekonomi Politiği”, Rubin, B. & Kirişci, K. (editörler) Turkey and its World: Theising of a Multi-Regional Power. Londra: Lynne Rienner. sayfa: 189-215. (Ayrıca, Türkçe olarak “Küreselleşme ve Türkiye'nin karşılaştığı ekonomi politiği” İngilizce Türkiye'nin Dış Politikası, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2002, s: 284-325).

Eder, M. 2001. “Fırat-Dicle Nehri Havzasında Su Çatışması” (Ali Çarkoğlu ile birlikte), Rubin, B. & Kirişci, K. (ed.) Turkey and its World: Theising of Multi- Regional power. Londra: Lynne Rienner. sayfa: 235-250. (Türkçe olarak da basılmıştır “Su İhtilafı: Frırat-Dicle Havzası” mesajı Türkiye'nin Dış Politikası, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2002, s:352-373).

Eder, M. 2001. “Fırat-Dicle Havzası Üzerindeki İç Endişeler ve Su Çatışması” (Ali Çarkoğlu ile birlikte) Middle Eastern Studies, 37(1). sayfa: 41-72.

Kadirbeyoğlu, Z. 2001. “Eurogold'a Karşı Bergama Direnişinin Transstate Boyutları”, Alman-Türk Yaz Enstitüsü 2000-2001 Çalışma Tebliği, 6.

Kadirbeyoğlu, Z. 2001. “Medieval Business Partnerships: Islamic vs. Western”, New Perspectives on Turkey. sayfa: 123-147.

Yılmaz, H. 2001. “Amerikan Türkiye Üzerine Perspektifler: 1946-1960 Arasında Gizliliği Kaldırılmış ABD Belgelerinin Bir Değerlendirmesi”, New Perspectives on Turkey, 25. s: 77-101.

 

2000

Arat, Y. 2001. “Kurtuluştan Kurtuluşa: Türkiye'nin Kamusal Alanında Kadının Değişen Rolü”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Güz.

Arat, Y. 2001. “Türkiye'de Cinsiyet ve Vatandaşlık”, Joseph, S. (ed.) Orta Doğu'da Cinsiyet ve Vatandaşlık. Syracuse Üniversitesi Yayınları.

Çınar, D. , Gächter, A. & Waldrauch, H. (editörler). 2000. “Yasa Dışı Göç: Dinamikler, Etki, Politika Seçenekleri” Eurosocial Reports, 67. Viyana: Avrupa Sosyal Refah Politikası ve Araştırma Merkezi.

Çınar, D. , Gächter, A. & Waldrauch, H. 2000. “Giriş: Düzensiz Bir Durumda Göçmenlere Yaklaşımlar”, Dilek Çınar et. al, Düzensiz Geçiş: Dinamikler, Etki, Politika Seçenekleri. Eurosocial Reports, 67. Viyana: Avrupa Sosyal Refah Politikası ve Araştırma Merkezi. sayfa: 9-28.

Sunar, İ. 2000. “Yükseköğretimde Özgürlük ve Sorumluluk: Türkiye'ye Özel Referansla”, Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Yükseköğretim ve Araştırma Kurumlarının Akademik Özgürlük ve Özerkliği. İstanbul: İsveç Araştırmaları Enstitüsü.