Arslanalp, M. (2022) Tarihsel ve Güncel Örnekler Işığında Latin Amerika’da Toplumsal Hareketlerin Sol Partilerle Etkileşimi, Toplum ve Bilim, 160, 174-197.